HomepageGovernance

Governance

Kazhibayeva Raushan Zhanabergenovna

Director

Marat Kaskyrbayev

Deputy director

Makazhanov Kairat Sagatbekovich

Deputy director